Triduum Paschalne w Iwinach i Warcie Bol.

Triduum Paschalne w Iwinach i Warcie Bol.

Triduum Paschalne w Iwinach i Warcie Bol.

Wielki Czwartek 01.04.21r. – pamiątka ustanowienia Eucharystii i S. Kapłaństwa.
Msza Św. w IWINACH o godz. 17.00,
w Warcie Bol. o godz. 18.00.
W Warcie Bol. Adoracja P. J. w tabernakulum do godz. 20.00.

Wielki Piątek 02.04.21r. – dzień śmierci P. J.
Liturgia Męki Pańskiej
w IWINACH o godz. 17.00,
w Warcie Bol. o godz. 19.00.
Adoracja P. J. przy Bożym Grobie do godz. 21.00 w Warcie Bol.

Wielka Sobota 03.04.21r.
Święcenie pokarmów:

10.45 Wartowice;
11.00 Warta Bol. na zewnątrz Kościoła;
11.30 Iwiny Osiedle przy Kapliczce;
11.45 Lubków przy Świetlicy;
12.00 Iwiny przy Kościele.
Liturgia Wigilii Paschalnej:
IWINY godz. 17.00;
WARTA BOL. godz. 19.00.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego,
Msze Św. w Warcie Bol. o godz. 8.00 i 12.30; w Iwinach 9.30 i 11.00. I Niedziela miesiąca, zmiana tajemnic różańcowych.

W poniedziałek wielkanocny – porządek Mszy Św. tak jak w niedzielę – ofiary tacy na katolickie uczelnie.