Małżeństwo

Powołanie do małżeństwa jest wpisane w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy. Małżeństwo nie jest jak się wielu wydaje instytucją czysto ludzką, jest sakramentem w którym poprzez wzajemną miłość małżonków wyraża się nierozerwalna więź Chrystusa z Kościołem – Jego Oblubienicą.

Małżeństwo katolickie zgodnie z wolą Boga jest nierozerwalne. W Kościele nie ma i nigdy nie będzie rozwodów, ponieważ Kościół nie ma prawa zmienić tego, co zostało ustanowione przez Boga na zawsze dla wszystkich wierzących.

Małżeństwo katolickie (konkordatowe), czyli posiadające wszelkie konsekwencje cywilno – prawne, może być zawarte po uprzednim odpowiednim przygotowaniu narzeczonych. Przygotowanie do małżeństwa jest realizowane przez kurs małżeński według zatwierdzonego przez Episkopat Polski programu. Narzeczeni mają prawo wybrać miejsce, gdzie będą chcieli uczestniczyć w kursie małżeńskim.

Wymagane dokumenty:

  • Dowody osobiste narzeczonych
  • Certyfikat z USC potwierdzający możliwość zawarcia ślubu konkordatowego (ważny 3 miesiące od daty wystawienia)
  • Potwierdzenie ukończenia nauk przedmałżeńskich
  • Metryka chrztu (ważna 6 miesięcy od daty wystawienia do daty ślubu)
  • Świadectwo Sakramentu Bierzmowania
  • Dane osobowe świadków ślubu