I Komunia Święta

Sakrament Eucharystii wraz z chrztem i bierzmowaniem dopełnia wtajemniczenia chrześcijańskiego. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana (KKK 1322).

Komunia święta jest dla każdego chrześcijanina pokarmem na życie wieczne, który powinien być jak najczęściej przyjmowany. Owoce częstej Komunii świętej to:

  • pogłębia nasze zjednoczenie z Chrystusem,
  • podtrzymuje, pogłębia i odnawia życie łaski otrzymane na chrzcie świętym,
  • chroni nas przed grzechem,
  • ożywia naszą miłość względem Boga i bliźniego,
  • zachowuje nas od przyszłych grzechów śmiertelnych (por. KKK 1391-1395).
  • Podstawowym warunkiem przystąpienia do Komunii świętej jest stan łaski uświęcającej (brak popełnionego świadomego grzechu ciężkiego [śmiertelnego]).

    Przyjęcie po raz pierwszy Komunii Świętej przez dziecko musi być poprzedzone przez odpowiedni okres przygotowania, zarówno podczas katechezy szkolnej jak i bezpośredniego przygotowania w parafii. Dziecko, aby móc przystępować do Komunii św. musi być świadome realnej obecności Jezusa Chrystusa pod postacią Eucharystycznego Chleba.

    W naszej parafii do przyjęcia Pana Jezusa w Komunii Świętej są przygotowywane dzieci w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Obok przygotowania katechetycznego, mają miejsca w ciągu roku spotkania z dziećmi i rodzicami w kościele parafialnym na Mszach świętych i dedykowanych spotkaniach.