INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH I WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH I WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Parafia p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Warcie Bolesławieckiej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie zapytania ofertowego w sprawie: „Remont elewacji kościoła pw. św. Marcina w Iwinach” wybrano Wykonawcę: PHU BARTOSZ Walera Elwira, Warta Bolesławiecka 34A, 59-720 Raciborowice Górne – ponieważ jego oferta jest jedyną ważną, z najniższą ceną.
Streszczenie oceny i porównanie ofert:
Cena brutto (zł)
PHU BARTOSZ Walera Elwira, Warta Bolesławiecka 34A, 59-720 Raciborowice Górne
295 200,00


/-/ Ks. Franciszek Woźniak
Proboszcz Parafii