Sesja liturgiczna w Bolesławcu 01.12.18

Sesja liturgiczna w Bolesławcu 01.12.18

Wydział Duszpasterski Legnickiej Kurii Biskupiej oraz działająca przy nim Diecezjalna Szkoła Liturgiczna zapraszają wszystkich chętnych – świeckich i duchownych – do udziału w sesji liturgicznej, która odbędzie się 1 grudnia br., w godzinach od 9.45 do 15.00, przy parafii Wniebowzięcia NMP w Bolesławcu. Szczegółowe informacje dotyczące programu i miejsca spotkania znajdują się poniżej.

Sesja liturgiczna ma na celu wprowadzenie w głębsze rozumienie i przeżywanie czynności liturgicznych, w których wszyscy od lat uczestniczymy, nie zawsze jednak potrafimy w pełni korzystać z ich światła i mocy w codziennym życiu – we wspólnocie parafialnej, rodzinnej i społecznej. Ostatni papieże, a zwłaszcza św. Jan Paweł II, bardzo zachęcali do podejmowania formacji ułatwiającej zrozumienie prawdziwego sensuliturgii Kościoła, tak by wszyscy – kapłani, osoby konsekrowane i świeccy, każdy na należnym mu miejscu – mogli z pełnym zaangażowaniem uczestniczyć w świętych czynnościach, szczególnie w Eucharystii. Przez planowaną sesję liturgiczną – a jeśli spotka się ona z odzewem, to także przez następne – włączamy się w nurt soborowej odnowy liturgii, w naszej diecezji realizowanej od początku jej istnienia przez kolejnych biskupów.

Odnowa liturgii – jak pisze św. Jan Paweł II – polega na „coraz lepszym uświadamianiu znaczenia tajemnicy, tak by liturgie stały się momentami komunii z wielkim i świętym misterium Trójcy. Jeśli święte czynności będą sprawowane jako moment spotkania z Bogiem i otwarcia się na Jego dary, jako autentyczny wyraz życia duchowego, Kościół w Europie będzie mógł naprawdę umacniać swą nadzieję i ofiarować ją tym, którzy ją zagubili” (EiE 73).

Raz jeszcze zapraszamy do udziału w tym spotkaniu 1 grudnia br. w Bolesławcu. Zachęcamy, by w miarę możliwości wierni z poszczególnych parafii przyjechali ze swymi duszpasterzami.

 

SESJA LITURGICZNA W BOLESŁAWCU

 

Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramikipl. marsz. Józefa Piłsudskiego 1C
9.15.–9.45 Recepcja
9.45–10.30 Liturgia – czym jest? Jak owocnie ją przeżywać? , bp prof. dr hab. Zbigniew Kiernikowski
Przerwa
10.40–11.25 Rok liturgiczny – perspektywa paschalna, ks. dr Krzysztof Wiśniewski
12.00–12.45 Ars celebrandi. Posługi i funkcje liturgiczne, ks. dr Marek Kluwak
Przejście do Bazyliki pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja
13.10 Przygotowanie do Eucharystii
13.30 Msza święta pod przewodnictwem bpa Z. Kiernikowskiego
ok.14.40 Agapa – Bolesławiecki Ośrodek Kultury, hol sali konferencyjnej

Źródło: http://diecezja.legnica.pl/sesja-liturgiczna-w-boleslawcu/