INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH I WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH I WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Parafia p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Warcie Bolesławieckiej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie zapytania ofertowego w sprawie: „Wymiany więźby dachowej oraz pokrycia dachu Domu Parafialnego
w Warcie Bolesławieckiej nr 35” wybrano Wykonawcę: BUDOWNICTWO DEKARSKO-BLACHARSKIE TYNKARSTWO, MURARSTWO, MALOWANIE RAFAŁ TOMCZYK – ponieważ jego oferta jest ważną, z najniższą ceną.