Bierzmowanie w naszej Parafii

Bierzmowanie w naszej Parafii

Bierzmowanie w naszej parafii 21.06.2023r.
w k-le parafialnym w Warcie Bol. o godz. 17.00.

Spowiedź przed Bierzmowaniem dla Kandydatów do Bierzmowania, Świadków i rodziców
we wtorek 20.06.2023r. o godz. 16.30 w Warcie Bol.
Zapraszamy