Odpust zupełny

Odpust zupełny
 1. Wierni, którzy w dniach od 1 do 8 listopada pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych (choćby tylko w myśli), mogą uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za jedną duszę w czyśćcu cierpiącą.
  Warunki:
  – stan łaski uświęcającej
  – nawiedzenie kościoła lub kaplicy
  – odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę..”
  – oraz modlitwa w int. Ojca Świętego