Pielgrzymka Żywego Różańca oraz przegląd zespołów folklorystycznych