List do Parafian

List do Parafian

08.09.2019

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Narodzenia NMP
w Wacie Bolesławieckiej

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Kochani  Przyjaciele!                                              

zwracamy się do Parafian oraz wszystkich Ludzi Dobrej Woli   z serdeczną prośbą o wspólnotowe sfinansowanie:

  1. remontu dachu na Kościele i plebanii
  2. wykonania utwardzonych dróg i ścieżek na cmentarzu parafialnym w Warcie Bolesławieckiej.

Przedstawiamy poniżej – trochę niezbyt odległej historii z działań w parafii:

Prace przy Kościele

W 2016 roku – dokonana została wymiana więźby i pokrycia na wieży kościelnej. Przedsięwzięcie to kosztowało nas 250 tys. złotych. Dofinansowanie z Urzędu Gminy wyniosło  40 tys. złotych a z Urzędu Marszałkowskiego 30 tys. złotych. Reszta pochodziła z naszych parafialnych składek. Jesteśmy wszyscy bardzo zadowolenia z  naszej wspólnotowej hojności. Potrafimy zadbać o dobro wspólne jakim jest nasz zabytkowy kościółek.

W 2017 roku – dokonany został remont zabytkowego dzwonu – (unikat z 1509 roku).

Zamontowano wówczas elektroniczny system sterujący biciem dzwonu. Koszt tego przedsięwzięcia to 15 tys. zł.

W 2018 roku – poddano renowacji (według przynagleń konserwatora zabytków) płaskorzeźb umieszczonych na murach zewnętrznych kościoła oraz figur przy głównym wejściu do kościoła. 65 tys. złotych to koszt prac konserwatorskich. Dofinansowanie z Urzędu Gminy  to 30 tys. złotych – resztę zapłaciliśmy my wszyscy parafianie, którzy tak dobrze znają wartość naszej świątyni  i pamięci przodków – „ bo miłość ludzka stoi tu na straży (od pokoleń) i my winniśmy jej cześć” oraz staranie o nią, by mieć co przekazać naszym dzieciom i wnukom w spuściźnie duchowej.

Prace przy cmentarzu parafialnym

Parafialne cmentarze, w przeciwieństwie do komunalnych, utrzymują się wyłącznie ze składek wiernych. Nasz cmentarz parafialny potrzebuje szybkiego dopływu gotówki ze względu na konieczne do wykonania  prace remontowo-porządkowe.

W 2017 roku prace wykonane na cmentarzu kosztowały nas 80 tys. złotych (była to wycinka zniszczonych drzew i roboty ziemne-przygotowanie podłoża, założenie obrzeży i wykonanie podbudowy bazaltowej).

W roku 2018 wykonana została główna aleja na cmentarzu oraz mały obszar wokół krzyża cmentarnego. Nasadzone zostały również nowe drzewa w miejsce wyciętych (według zaleceń konserwatora zabytków)

Koszt tej inwestycji to 40 tys. złotych.

Dotychczasowe prace przy cmentarzu do 2018 roku kosztowały nas zatem 120 tys. złotych i zostały zapłacone w całości ze składek parafian – bez dofinansowań zewnętrznych.

W roku 2019 kontynuujemy prace na cmentarzu – wykonane zostały 3 aleje poprzeczne. Koszt wykonania jednej alei (robocizna + materiały) to 19 tys. złotych.  Opłacone została jedna aleja ze składek parafialnych i druga aleja z pożyczonych pieniędzy. Prace, we wspomnianym zakresie, zostały ukończone.

 

 

Nasze najbliższe i pilne wydatki to:

zapłata wykonawcy 19 tys. złotych za trzecią aleję

zwrot pożyczki w wysokości 19 tys. złotych (za drugą aleję).

Mamy zatem 38 tys. zł długu.

Na przyszły rok 2020 zaplanowaliśmy wykonanie ostatniej alejki wzdłuż muru cmentarnego.

W porównaniu do wcześniejszych wydatków to naprawdę niewielka suma  dla naszej wspólnoty. Daliśmy radę działając wspólnie – w tak wielu sprawach. Tak będzie i tym razem! Wierzymy w to mocno!

Dbałość o każdą nekropolię świadczy o naszej kulturze i pamięci o przodkach i naszych korzeniach.  Dla katolików wierzących  w życie wieczne jest to również sprawdzian naszej wiary.

Nie możemy liczyć na dofinansowanie z instytucji i funduszy państwowych i samorządowych, gdyż prace tego typu na cmentarzach parafialnych nie wchodzą w zakres tego rodzaju środków finansowych.

 

Plany remontowe na najbliższą przyszłość:

1 – Dach na kościele – wymiana membrany, przełożenie i uzupełnienie popękanych dachówek, usunięcie kilku ton gruzu znajdującego się na strychu ponad stropem w prezbiterium.

2 – Dach na plebani – pilna wymiana więźby dachowej oraz dachówek. Stan więźby jest tak zły, że dach grozi zawaleniem.

Liczymy na zrozumienie powagi sprawy i hojność wszystkich parafian   oraz  dokonywanie systematycznych wpłat na konto parafialne:

Bank Spółdzielczy – Warta Bolesławiecka nr: 45865810220000039020000010  – z dopiskiem – na cele kultu religijnego.

Bank nie pobiera w tym wypadku żadnej prowizji od wpłaty.

Zachowane dowody wpłaty można rozliczyć na koniec roku w Urzędzie Skarbowym i uzyskać z tego tytułu określoną kwotę zwrotu odliczenia od podatku.

Pokładamy wielką nadzieję w otwartości  i szczodrości wszystkich mieszkańców i parafian .

Odpust Parafialny jaki przeżywamy niechaj przyczyni się do odnowy duchowej każdego z nas i usposobi nas wszystkich do Miłości, która ma swój ziemski wymiar w bezinteresownej służbie drugiemu człowiekowi oraz dobru wspólnemu.

Jednym z największych dóbr  ludzkich jest oprócz życia – wiara oraz wynikające z wiary wszelkie zobowiązania i nadzieje chrześcijańskie.

Już wkrótce 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych. Wielu gości odwiedzi naszą parafię. Wykonane prace świadczyć będą  pięknie o żywotności i wrażliwości naszej wspólnoty na sprawy duchowe.  Liczymy na wielkość serc mieszkańców Warty Bolesławieckiej i Wartowic, parafian i wszystkich ludzi dobrej woli. I na pewno jak zwykle nie doznamy zawodu.

Szczęść Boże!

 

Ksiądz Proboszcz – Franciszek Woźniak  i Rada Parafialna przy kościele pw. Narodzenie Najświętszej Maryji Panny w Warcie Bolesławieckiej